Nová registrace Poradenského centra

Nová registrace Poradenského centra

Rádi bychom vás upozornili na změnu v registraci služby. Poradenské centrum je od 1. 5. 2015 registrováno jako Sociální rehabilitace. Nabídka služeb zůstává stejná jako byla v rámci NZDM Poradenské centrum. Cílová skupina byla rozšířena o děti a mladé lidi z náhradní rodinné péče.

Nový název služby je tedy SR – Poradenské centrum pro děti a mládež.

Od května 2015 také nastoupila nová milá kolegyně – Tereza Alexová, která se s vámi bude v Poradenském centru potkávat.